Strona główna
O firmie
Nasze prace
Produkty
Kontakt
Na Ukrainie

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie techniczne

 

Pracownicy naszej firmy posiadają wieloletnie doświadczenie naprawy, sprzedaży, montażu oraz obsługi serwisowej sprzętu. Odbyli oni szkolenia u producentów, i udzielają wsparcia technicznego:

 • telefonicznie;
 • przez e-mail;
 • na seminariach technicznych;
 • w przygotowaniu wytycznych do użytkowania;
 • przy wyjeździe na miejsce montażu;

W następujących kierunkach:

 • napędu automatyzacji bram, szlabany, produkcji (CAME, FAAC, BFT);
 • napędu dla automatyzacji okien, uchylnych okien, oddymiania i linii świetlnych (STG BEIKIRCH);
 • automatyka pożarowa (BOSCH Security Systems, Schrack Seconet, Teletek Electronics);
 • instalacji gazowego gaszenia pożaru z scentralizowanym i rozproszonym przechowywaniem substancji (AZOT, Novec, FM200, ARGON, CO2) produkcji (MINIMAX);
 • systemy gaśnicze drobno rozpylonej wody ECON AQUA (MINIMAX);
 • elementy instalacji zraszania i gaszenia typu zalewowego, produkcji (MINIMAX, VIKING);
 • przeprowadzenie obliczeń systemów naturalnego oddymiania (elewacyjne, dachowe);
 • przeprowadzenie obliczeń instalacji drobno rozpylonej wody;
 • przeprowadzenie obliczeń instalacji gazowego gaszenia pożaru z scentralizowanym i rozproszonym
  przechowywaniem substancji (AZOT, Novec, FM200, ARGON, CO2);